Sabato 24 Ottobre 2020

SOM, SOM

Som, som
arm. P. Bon

Coro Virola Alghise
diretto dalla Maestra Elena Allegretti Camerini

Dall'album MELODIE